Дежурен телефон: 0895 012345

При авария:


0895 012345
02 8703 103

Вземи твоята абонатна станция или котел за отопление с кредит "Енергийна ефективност"

кредит енергийна ефективност

 

Ремонт и поддръжка на абонатни станции и котли.

( Оценка 3.8 ) от ( 5 Оценки )

Абонатните станции са съоръженията, които свързват всяка една сграда с топлопреносната мрежа. В зависимост от начина на присъединяване на сградата към мрежата, съществуват два вида абонатни станции: директна и индиректна.

Работните екипи на Avariq.com извършват първокласен ремонт и на двата вида станции, както и на възобновяеми източници на енергия – колектори, фотоволтаици, соларни системи.

Основен предмет на дейност на нашата компания е подмяната на разширителни съдове в абонатните станции, поправката на нанометри, термометри и предпазни винтили. При необходимост от ремонтиране на циркулационна помпа, топлообменник или тръба във вашата абонатна станция, потърсете услугите ни.

Бихте могли да използвате и опцията за абонаментна поддръжка на уреда, която включва безплатна диагностика и профилактика, почистване на филтри, професионални технически консултации.

Нашата фирма следи изкъсо и за повреди в автоматиката на самата абонатна станция, като при поява на такава мобилизираме екип до вашето местоживеене в рамките на един час за град София.

Avariq.com разполага с необходимия човешки и технически ресурс, за да поправя и повреди по всеки тип топломер – ултразвуков, стандартен или турбинков.

Правим основен ремонт и на потопяеми термостати, соларни контролери и контролери за отоплителни инсталации.

Фирмата ни извършва и експресно узаконяване, пломбиране и инсталация на топломери.

Когато сградата, в която е необходимо да бъде извършен ремонт на абонатна станция не е свързана с топлопреносната мрежа, ние монтираме необходимите елементи за връзката със станцията. Това са арматури, помпи, затворени разширителни съдове и др.