Дежурен телефон: 0895 012345

Монтаж на газови котли в София

( Оценка 4.0 ) от ( 5 Оценки )

Монтаж на газови котли Монтиране на газов котел на супер цена

 Монтаж на газови котли за отопление и топла вода. Газовите котли са система за затопляне на вода на газ. Всеки котел на газ се свързва към източник на газ, към електрическата мрежа, към отоплението и към комин за отвеждане на изгорелите газове. Необходимо е също и подаване на въздух.

Монтаж на газови котли, монтаж на газови бойлери

 При монтаж на газовият котел има необходими нормативни правила, които трябва да се спазват стриктно. Всички норми за монтаж на газов котел са описани в инструкцията за монтаж. Винаги преди да започне монтажа, техника трябва да се запознае с правилата. Монтаж на газови котли се извършва от правоспособен техник.

 Котела се монтира на стена, като разстоянието между котела и тавана трябва да е най-малко 500-600 мм. При избора на място за монтажа се вземат предвид всички изводи за газ, ток, въздух, изгорели газове и топла вода. Важно е в помещението да няма налични опасни и взривоопасни химически вещества. Самият газов котел се монтира към стената посредством конзоли. След направено предварително оразмеряване се закача котела.
Следва извършване на връзките с отоплителният кръг, връзки за гореща вода БГВ и студена вода. За целта се използват специални сферични вентили и връзки с уплътнения.

 Тук е желателно да се монтира редуцир вентил за всеки случай, които да не позволява повишаване на налягането над 10 Bar. Извършва се още връзка за конденза и връзка за питейна вода. Монтират се филтри и вентили.

Монтаж на газови котли. Връзка за газ. Връзка бойлер

 Свързването с газта трябва да се извърши само от лицензирана фирма! Преди пускането в експлоатация се извършва проверка на херметичността на газовата инсталация и съединения. Преди пускане в експлоатация се проверява котела и газовата група на газа. Те трябва да съответстват.
Природен газ E/H: Ws = 11,4 -15,2 kWh/m3 = 40,9-54,7 MJ/m3
Природен газ LL:1) Ws = 9,5 -12,1 kWh/m3 = 34,1-43,6 MJ/m3
LPG втечнен газ P:2) Ws = 20,2 -21,3 kWh/m3 = 72,9-76,8 MJ/m3

Свързване на котела с димоотвод

 Тук се спазват указанията на даденият производител, като се използват посочени тръби и фитинги. Важно е да се спазят и разстоянията.
Електрическо свързване на газови котли
Тук свързването се извършва отново единствено от специализирани фирми и правоспособни електротехници. Инструкциите за свързване на котел към ел захранване са следните:

  • Преди отварянето изключете инсталацията от напрежението
  • Завъртете блока за управление на страни
  • С електрическата кутия за свързване от скобата. Отворете клемната кутия. Завинтете приспособлението за предпазване от опъване в подвижните части
  • Свалете около 70 mm от изолацията на свързващия кабел
  • Прекарайте кабела през приспособлението за предпазване от опъване и затегнете приспособлението за предпазване от опъване
  • Съединете съответните жила към 5-Rast щекер
  • Поставете подвижните части отново в корпуса на клемната кутия
  • Пъхнете 5-Rast щекер отново в правилната позиция
  • Използвайте схемата на капака на кутията за свързване на котела към ел захранване