Дежурен телефон: 0895 012345

Монтаж на газов бойлер

( Оценка 3.0 ) от ( 2 Оценки )

монтаж на газов бойлерМонтиране на газов бойлер в София

 Монтаж на газов бойлер е отговорно. Газовите бойлери могат да работят на природен газ, т.е матан и на газ пропан – бутан. В комплекта на всеки нов пбойлер има дюзи за работа с двете горива. При избор на газов бойлер трябва да се съобразите с неговите параметри, като външни размери и технически параметри. Важно е бойлера които изброите трябва да задоволява нуждите от топла вода с известен резерв.

 За да монтирате газов бойлер трябва да имате газ, вода и въздуховод за изгорелите газове, като някои бойлери иман нужда и от електричество за запалването. Има различен тип бойлери с постоянен контролен пламък и бойлери без такъв пламък при които запалването е с пускането на водата. Много хора се притесняват за разхода от контролният пламък, но той е минимален, като максималният разход е около 350 гр/месец.

 Под монтаж на бойлера се разбира  :  монтаж на газовият бойлер към стената, свързване към водопровода – подаваща и връщаща вода и монтаж на тръбата за изгорелите газове, както и свързване към бутилка или природна газ.  Всеки производител на газови бойлери предлага бойлерите с комплект тръба, като има изисквания за дължината и начина на монтаж на тръбата. Изискванията могат да се прочетат в инструкцията за монтаж. Естесвено, прочитанот на указанията не дава опит и знания при монтажа. Препорчваме газ, ток и вода да се свързват само от правоспособни лица!

Идва въпроса как да извършим монтаж на газов бойлер?

Ние ви препоръчваме монтажа на газовият бойлер да се извършва от специализирани фирми и сервиз за газови уреди.

 Използването на газов бойлер монтиран от професионален газ сервиз е напълно безопасно, много икономично и предлага неограничено количество топла вода за вас и вашето домакинство. Бойлерите имат пресостат за димни газове, контрол на горенето, сигнализатор за течове, осезател и още много други които гарантират безаварийното използване на газов бойлер.

 Сертифициран сервиз за монтаж и ремонт на газови уреди и предлагаме доставка и монтаж на газови бойлери, газови печки, газови фурни, газови плотове за вграждане, газови котлета за парно отопление, газови печки за отопление, газови конвектори и газови тостери. Извършваме ремонт на газови бойлери, печки и котлони на място по домовете за град София.

 Цени за ремонт и монтаж на газов бойлер по уговорка след направен оглед и диагностика. Диагностика и посещение за град София ... лв. Приспадат се при извършване на ремонта.