Дежурен телефон: 0895 012345

Ел табло за апартамент

( Оценка 3.0 ) от ( 2 Оценки )

ел табло за апартаментСмяна и монтаж на ел табло в апартамент или къща

 Ел табло за апартамент или ел табло за къща са електрически табла за разпределение на електрическата енергия. Освен за разпределение на ел енергията по токови кръгове, ел табла служат и за предпазване на електро инсталацията, електроуредите и хората. Ел табло за апартамент (ел табло апартаментно) всъщност е ел табло с автоматични предпазители. Ел.таблата за апартамент са за вграждане и ел табла за открит монтаж. разликата межд двете е начина на закрепване на кутията  към стената.

Монтаж на ел табло за апартамент цена

 Цената на апартаментните ел табла, както и цената за подмяна на ел табло са относителни. Цените за смяна на ел табло се определят от сложността на работата, състоянието на електрическите кабели, както и големината на електрическото табло (броя на предпазителите). Цените на ел табла за апартамент се определят от вида и марката на самото табло (кутията), броя на автоматичните предпазители, тяхната марка и техническите им характеристики.

 Техническите характеристики на автоматичните предпазители се делят на класове и под класове (А, В, С, D). Основната характеристика е по номинален ток, както и по ток на късо  3 - 5х In. Друг фактор е разделение по номинално напрежение, т.е. 220-230 VAC, 380-400-415 VAC. Типичните стойности на номиналният ток също са стандартни – 6,10,13, 16,20,25,32,40,50,63 А за еднополюсните. При двуполюсните и триполюсните автоматични предпазители номиналните стойности са други.
 Както споменахме по-горе една от основните характеристики на автоматичните предпазители е тока на късо съединение, които предпазителя бе могъл да прекъсне. Тока на късо съединение се измерва в кило ампери (кА). Този ток има стойности 4.5, 6, 10, 15 и по-високи. Всички тези характеристики определят цената на предпазителите и таблата. 

Смяна ел табло в апартамент

 Предлагаме смяна на ел табло в апартамент, без къртене и разбиване. Извършваме подмяна на апартаментно ел табло цени от 190 лв за 4 АП и кутия до 8 позиции. Подмяната се извършва в рамките на 1 до 2 работни часа. Необходим ни е достъп до електромерното табло на сградата.
Смяна на ел табло в апартамент с гаранция.