Дежурен телефон: 0895 012345

Смяна и монтаж на ел табло в София

( Оценка 4.2 ) от ( 5 Оценки )

ел табло монтажМонтаж на ел табло от ел техник в София

 Ел табло монтаж в къщи и апартаменти с нови автоматични предпазители, нови кутии и ДТЗ. При желание на клиента, може да се извърши смяна и монтаж на ел табло, както и да се монтира моделен контролен електромер в новото ел.табло.

 Ел табла се изграждат и монтират в новостроящи се сгради или при ремонт на стари помещения, при разширяване на мощности, при подмяна или преместване на старото ел табло с ново. Електрическото табло е разпределител на ел енергията за даден потребител, без значение дали е битов потребител или промишлен. Всяко ел табло има определена и конкретна ел схема на свързване и тя трябва да бъде спазена стриктно при монтажа или подмяната на ел таблото.

Смяна на ел табло, монтиране на ел. табло

 Често старото ел табло вече създава проблеми и при по-сериозен ремонт в къщи се предвижда за смяна с ново такова. Смяната на таблото е свързана с демонтаж на старото ел табло и монтаж на новото ел табло, като обикновено за новите ел табла се използват нови и съвременни решения и материали. Ел табло то може да се монтира външно ( ел табло за външен монтаж). При желание е възможно таблото да се монтира с вграждане, т.е самото ел табло да се вгради в стената, такъв тип ел табла се наричат табла за вграждане.

 Всички ел табла се монтират от правоспособни електротехници и всеки опит за монтаж и ремонт на ел табло и електрически компоненти по таблото от неправоспособен ел техник е на ваша отговорност. Неправилно подвързано и монтирано ел табло може да крие сериозни опасности за вас и околните.

 Ел табло монтаж на цени от 90 лв. Ние предлагаме ел табло монтаж и демонтаж на старото ви табло, както и доставка на необходимите материали за извършване на подмяна на таблото ви.

Издаваме гаранция за труд и материали от 24 месеца, освен ако не е посочено друго. 

Дежурен електротехник и денонощни електро услуги за София 0895 012345