Дежурен телефон: 0895 012345

Кражба на ток с магнит - откриване и доказване

( Оценка 3.3 ) от ( 3 Оценки )

кражба на ток с магнитДоказване кражба на ток в София

 Кражба на ток с магнит е един от многото методи за кражба на ток. При този тип кражба обаче има много особености. Първата е, че грябва достъп до електромера и втората - не може да се краде ток от електронни електромери.

 Безспирно повишаващите се цени на тока карат потребителите да намират, много и най-различни трикове и методи за кражба на ток. Кражба на ток може да се осъществи по няколко начина. Първи начин е да се захрани вътрешната инсталация с ток, още преди електромера (директно свързване на домашната ел инсталация със захранването), кражба на ток от съсед или да се накара електромера да отчита по-малко, да връща показанията, а също ш да не върти въобще.

Откриване и доказване кражба на ток

 Един от многото начини за кражба на ел енергия е с магнит. При кражба на ток с магнит. Магнита всъщност спира шайбата на електромера, като променя магнитните полета и така шайбата спира да се движи, а потреблението продължава. При спряла шайба, няма какво да превърта показанията и да ги отчита на брояча. Кражбата на ток с магнит е много стар метод и може да се прилага единствено и само при електромери с механичен брояч и шайба. При електронните електромери, не може да се извърши кражба на ток с магнит, но за сметка на това има още повече методи за манипулиране на показанията още в самото ел табло и дори дистанционно.

 Кражбата на ток с магнит се преследва от енерго разпределителните дружества, понеже тя се извършва от собственика на партидата и се начислява като загуба на дружествата.
Предлагаме откриване и отстраняване на кражба на ток, както и изготвяне на необходимите документи за съответните институции.

Електротехник 24/7 София.