Дежурен телефон: 0895 012345

Откриване на течове с апаратура в София и страната

( Оценка 3.0 ) от ( 2 Оценки )

откриване на теч с апаратура

Откриване на течове с апаратура

 Откриване на течове с апаратура се практикува при наличие на скрити течове. Това са течове при които не е ясен източника и причината за теч. Използването на апаратура за откриване на течове има за цел да открие мястото и причината довели до теча, което от своя страна пести пари и намаля времето за отстраняване на аварията. Ако търсите препоръчана фирма за откриване на течове София, свържете се с нас!

Идва въпросът как се откриват скрити течове?

 Науката не е изобретила метод и апаратура единствено с тази цел, но има достатъчно методи и апаратура, които се използват успешно за откриване на течове. Един от методите за откриване на течове е термографията. Термографският анализ представлява визуализиране на невидимите за човешкото око инфрачервени лъчи посредством специална матрица. Инфрачервено излъчване има всеки обект, които е с температура над абсолютната нула (-273,2 °C), а за горен температурен праг е приет минимум 1300 градуса по Целзий. Разбира се има матрици с горен праг над 7000 градуса, но при откриване на скрити течове това не е необходимо.  

 

Термокамера за откриване на течове цена

 Така всички реални обекти имат инфрачервено лъчение, т.е излъчват инфрачервени лъчи с дължина на вълната от 0,7 до 300 микрона. Точно това лъчение се улавя от термографските камери и се визуализира в образ на екран или дисплей. Термографската камера се използва като уред за откриване на скрити течове, което е една малка част от нейните многобройни приложения. При откриване на скрити течове с апаратура се изискват солидни умения и опит,  обучен персонал и професионална термографска камера (инфрачервена камера). 

 

 За откриване на течове с апаратура намират приложение следните уреди за откриване на течове на вода: термографска камера с необходимите технически характеристики, влагомери за строителни материали и конструкции, ултразвуков преобразовател, контактен термометър, безконтактен термометър, ветромер, ондоскопска камера, видео робот, земен микрофон, газ анализатор и други. Всички изброени уреди намират приложение при откриване та течове.

Цена за намиране на скрити течове от 148,00 лева без ДДС.