Дежурен телефон: 0895 012345

Теч в панелен блок - откриване и отстраняване

( Оценка 3.7 ) от ( 3 Оценки )

Намиране на теч от горния етаж, теч от съседи

 Панелните блокове имат множество фуги между отделните панели и секции. Слабото място на блоковете са точно въпросните фуги, които трябва да бъдат винаги в добро състояние, понеже в противен случай пропускат вода. Теч в панелен блок се образува от нарушаване на хидроизолацията точно на тези фуги. Панелният блок има вертикални и хоризонтални фуги, съответно по фасадата на зданието и покрива. Всички знаем, че панелните блокове имат метални снадки, които всъщност крепят и поддържат самата зграда.

 При наличие на теч в панелен блок въпросните метални връзки се мокрят и корозират, което е най-вредно за този тип конструкция. Водата достигнала до тези връзки се изпарява трудно и създава предпоставка дза активна корозия на метала, което от своя страна скъсява живота на блока.

Теч в панелен блок, теч от горния етаж

 Теч в панелен блок се образува, както споменахме по-горе от фугите. При дъжд водата облива фасадите и покрива на сградата и при нарушена хидроизолация или неправилно монтирана такава водата намира пролука и навлиза мужду вътрешността на сградата.Начините за откриване на теч в панелен блок не са много. Основно се прилага термографски анализ за откриване на течове, което представлява откриване на теч без къртене.

 Метода използва инфрачервените лъчи, които се излъчват от обекта. С помощта на инфрачервена камера се извършва откриване на поврдените фуги и мястото на теча. Тинфрачервената термография предлага и термографски анализ на жилищни сгради, което показва цялоостното състояние на конструкцията и други части на сградата. Най-често откривани течове в панелен блок са:

 • теч от мръсния канал
 • теч в стената
 • теч от щранг
 • теч от канализация
 • теч от сифона в банята
 • теч от фугите в банята
 • теч от покрив
 • теч от душ кабина

 Сериозен теч от тавана в банята е основната причина за прибягване до термографска диагностика на проблема. Това е така, понеже теча е явно в съседите, а те не искат да си къртят банята.

Отстраняване на теч

 След откриване на теча се преминава към отстраняване на теча, като обикновено в един панелен блок теча не е един. Най-често в практиката се оказват следните проблеми причиняващи теч в панелен блок:

 • неправилно направена хидроизолация и общивка около комините на сградата

 • остаряла хидроизолация на покрива

 • нарушени обшивки на фугите между сградите

 • липса на шапки на коминните тела и отдушниците или нарушени такива

 • остаряла хидроизолация във вертикалните фуги на сградата (фугите по фасадите)

теч в панелен блок  Ние предлагаме откриване на теч в панелка, откриване на теч от горния етаж, откриване на теч от покрив, откриване на теч от фуги, откриване на теч от тераса, откриване на теч от баня, откриване на теч от съседа и още много други видове скрити течове.

Откриване на теч цена

 Откриване на течове без къртене с термокамера за София и страната. Извършваме също отстраняване и ремонт на течове с гаранция.

 Цени за откриване и отстраняване на течове вижте в ценовата листа на фирмата или се допитайте до нашите техници на тел 0895 012345.