Дежурен телефон: 0895 012345

Изграждане на хидрофорна система

( Оценка 2.8 ) от ( 5 Оценки )

изграждане на хидрофорна системаИзграждане на хидрофорна система

 Изграждане на хидрофорна система е предводено от изчисления. Хидрофорната система е съвкупност от компоненти, чиято цел е поддържане на определено налягане и дебит във водопроводната инсталация на дадена сграда, без значение на нейното предназначение. Хидрофорна система може да срещнете в жилищни сгради, административни сгради, обществени сгради и дори промишлени сдания.

 Доста често се налага изграждане на хидрофорна система при отговорни производства и високи жилищни и офис сгради. Изграждане на хидрофорна система се извършва и с цел икономия на вода (спадане на сметките към доставчика от водопреносната мрежа) при наличие на собствен водоизточник, като сондаж или кладенец.

 Хидрофорната система е сложна поредица от клапани, вентили, измервателни уреди, пресостати, мембрани под налягане и помпи, които поддържат определено налягане на водата във водопровода. Самият хидрофор и помпата могат да бъдат захранени с вода от централният водопровод ( с цел да поддържат налягането при колебания и често спиране на водоподаването), да се свържат към сондаж или кладенец и да се захранят от водосборен съд (цистерна или резервоар за вода).

 Трябва добре да се прецени и пресметне, кои начин на свързване и тип водоизточник е най-изгоден за конкретната ситуация. Ние ви предлагаме консултация и извършване на този тип изчисления относно типа на изгражданата хидрофорна уредба.
 При наличие на водопровод, резервоар и локален водоизточник (кладенец) е най-добре да се изгради хидрофорна система, която може да използва трита източника по отделно или заедно. Превключването на водоизточниците може да се изгради с автоматично или ръчно избиране. За целта се изработват байпаси и се монтираат спирателни кранове и клапани или еелектрически клапани и управление с измервателни уреди.

Изграждане и ремонт на хидрофорн система 


Идеята на такъв тип хидрофорна система е икономия и сугурно водоподаване, без значение от външните фактори.


 Ние предлагаме изграждане на хидрофорна система с резервоар, с потопяема хидрофорна помпа и с директно свързване към водопровода. Извършваме предварителна консултация и изчисления, като осигуряваме доставка и монтаж на хидрофорната система. Гаранция за изграждане на хидрофорна система от 24 месеца.

 

Професионален сервиз за ремонт и монтаж на хидрофори. Предлагаме следните услуги за ремонт и монтаж на хидрофори на място:

 • изграждане на хидрофорна система
 • изграждане на хидрофорни уредби
 • ремонт на хидрофор
 • монтаж на хидрофор
 • монтаж на хидрофорна помпа
 • ремонт на хидрофорна помпа
 • монтаж и ремонт на потопяеми помпи
 • монтаж на хидрофор за кладенец
 • свързване на хидрофор
 • смяна на разширителни съдове
 • смяна на мембрана на разширителни съдове
 • ремонт и изграждане на промишлени хидрофори
 • ремонт и изграждане на хидрофор за къща
 • продажба на хидрофори
 • доставка и монтаж на хидрофори
 • ремонт на помпи за вода
 • монтаж на помпи за вода
 • ремонт на хидрофори втора ръка и др.

Работим със следните марки хидрофори:

 • хидрофор wilo
 • хидрофор Марина
 • хидрофор Гардена
 • хидрофор Райдер
 • и други европейски марки хидрофори и помпи

ВиК услги от авариен водопроводчик за София и околните райони.