Дежурен телефон: 0895 012345

Защита на хидрофор - настройка и монтаж

( Оценка 2.0 ) от ( 5 Оценки )

 Под защита на хидрофор се има предвид защита на помпата от работа на сухо. Такава защита се използва при възможност за спиране или изчерпване на водните запаси, което може да остави помпата без вода. Обикновено се използва датчик за ниво на водата, датчик за налягане на вода, електрически поплавък и табло за управление на помпата.

Защита на хидрофор

 Ел схема на защита на хидрофор от работа на сухо е различна в зависимост от това как е изпълнена и и изградена хидрофорната система. Хидрофорната уредба може да ес потопяема помпа, помпа за кладенец, центробежна помпа, с електронен пресостат. Захранването на хидрофора с вода може да се извършва от циистерна, от резервоар, от кладенец или директно от водопровода.

 В зависимост от начина на свързване се избира и схема за изпълнение на защита на хидрофора от работа на сухо. При различните видове свързване на хидрофора и хидрофорната помпа се използват различни датчици и релета.

Добър хидрофор

защита на хидрофор Съществуват хидрофори, които имат вградена защита от работа на сухо. Тук говорим за хидрофорни помпи, а не за потопяеми помпи. Всички потопяеми помпи за кладенци и сондажи имат такива вградени защити. Затова при избор на хидрофор е желателно да се съобразите с тази защита, ако имате недостиг на вода и опасност от работа на сухо.

 При нужда от защита на хидрофор се извършва оглед и се изготвя оферта. Необходимо е окабеляване, монтиране на датчици и релета, изграждане на електрическо захранване, монтаж на ел табла и автоматика за хидрофор.

 Сервиз за хидрофори София предлага рмонт на хидрофор, ремонт на хидрофорни помпи, монтаж на хидрофор, изчисляване на хидрофор, както и изграждане на защита за хидрофор.

Извършваме още:

  • Ремонт на хидрофорни помпи

  • Ремонт на потопяеми помпи

  • Изграждане на хидрофорни инсталации

  • Монтаж на хидрофорни помпи

  • Настройка на пресостат на хидрофор

  • Смяна на балон на хидрофор

  • Обезвъздушаване на хидрофор

  • Смяна на мембрана

  • Смяна на пресостат