Дежурен телефон: 0895 012345

Смяна на мембрана на хидрофор

( Оценка 3.3 ) от ( 9 Оценки )

смяна на мембрана на хидрофор

Ремонт на хидрофори - смяна на мембрана

 Всеки, които използва хидрофор е наясно с принципа на работа на хидрофорната система.  При хидрофорните уредби има разширителен съд в които се нагнетява вода под налягане и въздух под налягане. Целта на мембраната в разширителният съд е да поддържа известно време налягането, при по-малко потребление с цел да не включва и изключва постоянно електродвигателя и хидрофорната помпа., както и потопяемата помпа (при наличие на такава). Налягането в мембраната на разширителният съд на хидрофора е различно и зависи от потреблението, обема на съда, (разширителя), както и височината на водният стълб.

Подмяна на мембрана на хидрофор

 За да работи правилно хидрофора има нужда от настройка на пресостата и налягането в мембраната. Самата мембрана се амортизира и обикновено се спуква, което налага нейната смяна.  За да смените мембраната на хидрофора си трябва да знаете типа, формата и обема на разширителният съд. След като сте се сдобили с нова мембрана сменете старата по следният ред, като първо и основно трябва да изпуснете налягането на водата, да разкачите разширитела от системата и до го подготвите за работа:

 

1. Развийте капачката на вентила за въздуха на самият съд.  Извадете игличката на вентила и изпуснете вътрешното налягане ( въздуха от мембраната);

2. След като налягането спадне, развийте гайките на фланеца и го премахнете от балона за да освободите гърлото на мембраната;

 3. Мембраната се изважда от резервоара през отвора на фланеца , като я захванете от горна страна ;

4. Поставете новата мембрана вътре в разширителният съд, държте горната част на мембраната срещу фланеца;

5. Мембраната се вкарва във вътрешността на резервоара, като се внимаваа гумата да не покрие отворите с резба за да не я нараним при монтажа на фланеца;

6. Поставете фланеца така, че да притиска периферията на мембраната по ръба на фланеца на резервоара навсякъде и равномерно;

 7. Отново завийте гайките на фланеца, като ги притягате на кръст и равномерно, поне два поредни пъти;

8. Сложете игличката на вентила на новата мембрана;

 9. Възстановявате на предварителнотоналягане на въздуха според стойността, посочена на етикета на резервоара на вашият хидрофор;

10. Свържете отново съда и пуснете хидрофора

Пуснете хидрофора в действие и огледайте за течове . Ако не можете да се справите със смяната на мембраната на хидрофора си може да се обърнете към специализиран сервиз за ремонт на хидрофори. Ние предлагаме услугата смяна на мембрана на хидрофор на място, както и много други услуги свързани с ремонт и монтаж на хидрофори и хидрофорни помпи.

Сервиз за хидрофори

 Идвършваме оглед и консултация за доставка и изграждане на хидрофорни инсталации и уредби, както и хидрофорни помпи.

 Работим с хидрофор Райдер, хидрофор Гардена, хидрофор Вило, хидрофор Марина и други марки хидрофори.

 Извършваме ремонт на хидрофор, ремонт на хидрофорни уредби, ремонт на хидрофорни системи, монтаж на хидрофор, монтаж на хидрофорна помпа, доставка и монтаж на хидрофор, свързване на хидрофор, продажба и ремонт на хидрофори и потопяеми помпи. 

Работим в София и околните райони, като предлагаме посещение на място.