Дежурен телефон: 0895 012345

Свързване на бойлер към ел мрежата

( Оценка 3.8 ) от ( 4 Оценки )

Монтаж на бойлер. Свързване към ел мрежа.

 Свързване на бойлер към ел мрежата е процес, които трябва да се извършва само и единствено от компетентни лица. Компетентните лица са правоспособни електротехници и техници за ремонт и монтаж на бойлери. В инструкцията на всеки производител е написано изрично, че свързване на бойлер към електрическата мрежа трябва да се извърши от съответният технически персонал.

 При неспазване на това правило отпада гаранцията на бойлера, но и сами носите последствията от неправилното свързване. Последствията могат да са токов удар, пожар или късо съединение, като в най-добрият случай може да увредите електро таблото, бойлера и електро инсталацията на жилището си. По неприятното е, че има възможност да навредите на здравето си или здравето на близки и роднини използващи неправилно свързан електрически бойлер!

Свързване на бойлер към ел мрежата схема

свързване на бойлер към ел мрежата Как се свързва бойлер Теси? Свързване на бойлер Дипломат? Схема за свързване на бойлерно табло? Тези и други въпроси се въртят в интернет пространството и си задават потребителите във различни форуми с теми за бойлери и други ел.уреди. Ние вече обяснихме, че всяка грешка в свързването на бойлер към ел мрежата е за ваше сметка и на ваша отговорност. Като професионален сервиз за ремонт и монтаж на бойлери ви препоръчваме да не спестявате пари от свързването на бойлера. Свързване на бойлер на ниска цена е неоправдана за непоправими грешки, които струват скъпо.

 Тук искаме да отбележим, че и много сервизи и частни техници за ремонт на бойлери допускат грешки при свързване на бойлери. Виждали сме грешки при свързване на бойлер към ВиК и свързване на бойлер към парно . Искаме също да отбележим, че свързване на бойлер към водопровода, което е неправилно също може да доведе до експлозия или увреждане на бойлера.

Свързване на бойлер цена от ... лв с ДДС до ....

 Тук трябва да обърнем внимание на правилата за свързване на бойлер към ел мрежата. Много от бойлерите се свързват директно към електрическото табло, без бойлерно табло. Някои бойлери са свързани към токов кръг на контакти или осветление. Това не бива да се допуска. Токовият кръг, които захранва бойлера трябва да е самостоятелен, като задължително трябва да има прекъсвач от тип бойлерно табло или друг електрически ключ. Бойлерните табла могат да са за открит монтаж, за вграждане или тип конзола. Има бойлерни табла с контакт или два контакта. Без значение от вида и марката на таблото то е задължително и свързване на бойлер без табло, собствен електрически кабел и предпазител е напълно грешно и неправилно!

 Сервиз за бойлери София извършва доставка и монтаж на бойлери, ремонт на бойлери, както и свързване на бойлери към ел мрежата цена от ... лв с ДДС в рамките на София.

 Можем да ви помогнем също при : свързване на бойлер към водопровода, свързване на бойлер към парно, при избор на нов бойлер и свързване на ключ за бойлер. 

Можете да се обърнете към нас и за съвет при избор на нов бойлер.